CÂU 4: Trong các dạng bản quyền bên dưới bản quyền nào cho phép người sử dụng được sửa dòng lệnh trong phần mềm? 1 điểm Phần mềm dịch vụ Phần mềm chia

Question

CÂU 4: Trong các dạng bản quyền bên dưới bản quyền nào cho phép người sử dụng được sửa dòng lệnh trong phần mềm?
1 điểm
Phần mềm dịch vụ
Phần mềm chia sẻ
Phần mềm đi kèm
Phần mềm mã nguồn mở

in progress 0
aikhanh 3 tuần 2021-08-16T16:31:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:33:15+00:00

  Phần mềm mã nguồn mở

  xin lỗi vừa mình làm nhầm

  0
  2021-08-16T16:33:21+00:00

  CÂU 4: Trong các dạng bản quyền bên dưới bản quyền nào cho phép người sử dụng được sửa dòng lệnh trong phần mềm?

  Phần mềm mã nguồn mở

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )