Câu 4: Trong việc sử dụng quan hệ từ, cần tránh các lỗi nào ? Chữa lại các câu văn sau cho hoàn chỉnh a. Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác

Question

Câu 4:
Trong việc sử dụng quan hệ từ, cần tránh các lỗi nào ?
Chữa lại các câu văn sau cho hoàn chỉnh
a. Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.
b. Vơi câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lý làm người là phải giúp đỡ người khác.

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-06T17:47:33+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:49:25+00:00

  @Meoss_

  * Câu 4:

  – Trong việc sử dụng quan hệ từ, cần tránh các lỗi là:

    + Thừa quan hệ từ;

    + Thiếu quan hệ từ;

    + Dùng sai quan hệ từ trong câu.

  – Chữa lại câu:

  a. Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

  -> Thừa quan hệ từ ” qua ” 

  -> Sửa lại: Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

  b. Với câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lý làm người là phải giúp đỡ người khác.

  -> Thừa quan hệ từ ” với ”

  -> Sửa lại: Câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lý làm người là phải giúp đỡ người khác.

  0
  2021-10-06T17:49:31+00:00

  *Trong việc sử dụng quan hệ từ, cần tránh các lỗi:

  – Thiếu quan hệ từ

  – Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

  – Thừa quan hệ từ

  – Dùng quan hệ từ không có tác dụng liên kết

  *Chữa lại các câu văn sau cho hoàn chỉnh:

  a. Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

  b. Với câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lý làm người là phải giúp đỡ người khác.

  – Ở 2 câu trên đều thiếu chủ ngữ do quan hệ từ ”qua” và ”với” đã biến chủ ngữ của câu trở thành trạng từ -> lỗi thừa quan hệ từ

  Sửa: Bỏ từ ”qua” và từ ”với”

  a. Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

  b. Câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lý làm người là phải giúp đỡ người khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )