câu 4: viết một đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Question

câu 4: viết một đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-08-28T19:37:44+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-28T19:38:54+00:00

    Quyen tu do tin nguong ton giao cua nhan dan la cong dan co quyen theo hoac ko theo mot tin nguong hay ton giao nao,nguoi da theo mot tin nguong hay ton giao nao do quyen thoi ko theo nua hoac bo de theo tin nguong hoac ton giao khac ma ko ai duoc cuong buc hoac can tro.Moi nguoi chung ta deu phaiton trong quyen tu do tin nguong ton giaocua nguoi khac.

                                             (Chuc ban hoc tot)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )