Câu 4 viết tiếp vào chỗ chấm c, …………. vì thấy mấy đen đang ùn lên phía chân trời. d, …………… mà vẫn rét cắt da cắt thịt Làm hộ em với

Question

Câu 4 viết tiếp vào chỗ chấm
c, …………. vì thấy mấy đen đang ùn lên phía chân trời.
d, …………… mà vẫn rét cắt da cắt thịt
Làm hộ em với

in progress 0
Adalyn 2 năm 2021-07-05T19:13:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T19:15:01+00:00

  c, …..Chúng tôi đã đi về…….. vì thấy mấy đen đang ùn lên phía chân trời.

  d, ………chúng em đã mặc rất nhiều áo ấm…… mà vẫn rét cắt da cắt thịt

  0
  2021-07-05T19:15:41+00:00

  c ) Chúng em chạy thật nhanh về nhà vì thấy mây đen đang ùn lên phía chân trời

  d) Trời không chỉ không ấm hơn mà vẫn rét cắt da cắt thịt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )