Câu 41: Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang A. khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng. B. ổn định và phát triển. C. có nền công thương

Question

Câu 41: Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang
A. khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.
B. ổn định và phát triển.
C. có nền công thương nghiệp phát triển.
D. phát triển nhanh chóng.
Câu 42: Pháp đã lấy cớ gì để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vào năm 1858?
A. Nhà Nguyễn bắt tay với triều đình Mãn Thanh chống lại Pháp.
B. Nhà Nguyễn thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.
C. Triều đình nhà Nguyễn có sự phân hóa, tư tưởng chủ hòa làm lòng người li tán.
D. Triều đình nhà Nguyễn tàn sát giáo sĩ Pháp và Tây Ban Nha.
Câu 43: Câu nói của Nguyễn Trung Trực “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” thể hiện điều gì?
A. Ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.
B. Tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam.
C. Lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân Việt Nam.
D. Quyết tâm đánh Pháp của nhân dân Việt Nam.
Câu 44: Nhận xét nào dưới đây về phong trào kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1873 là không đúng?
A. Ngay từ đầu, đã sát cánh với triều đình chống thực dân Pháp xâm lược.
B. Chủ động đứng lên chống Pháp với tinh thần dũng cảm, hình thức sáng tạo.
C. Phong trào kháng chiến tuy lúc đầu diễn ra sôi nổi nhưng ngày càng lắng xuống.
D. Bất chấp lệnh bãi binh của triều đình, tiếp tục kháng chiến chống Pháp.
Câu 45: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, triều đình Huế xây dựng Đại đồn Chí Hòa (Gia Định) năm 1860 nhằm mục tiêu gì?
A. Củng cố lực lượng đợi thời cơ.
B. Để chứng tỏ sức mạnh của mình.
C. Để thực hiện chiến lược phòng ngự.
D. Chuẩn bị tấn công quân Pháp.
Câu 46: Vì sao trong cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp không thực hiện được kế hoạch đánh chiếm Đà Nẵng (1858)?
A. Quân Pháp không phát huy được ưu thế về vũ khí.
B. Triều đình Huế tổ chức phản công mạnh mẽ liên tục ở mặt trận Đà Nẵng.
C. Quân Pháp không nhận được quân tăng viện kịp thời.
D. Quân Pháp vấp phải phong trào kháng chiến mạnh mẽ của quân dân ta.
Câu 47: Nội dung nào dưới đây khi nói về lý do Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1858) là không đúng?
A. Đà Nẵng có nhiều giáo dân để ủng hộ khi Pháp đánh Đà Nẵng.
B. Đà Nẵng là cửa cảng sâu, tàu chiến Pháp dễ dàng hoạt động.
C. Đà Nẵng gần Kinh thành Huế, làm bàn đạp để tấn công Huế.
D. Đà Nẳng là nơi tập trung chủ yếu quân chủ lực của triều đình Huế.
Câu 48: Sắp xếp các sự kiện dưới đây cho đúng trình tự thời gian:
1. Nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông.
2.Trương Định được phong “Bình Tây Đại nguyên soái”.
3.Đốc học Phạm Văn Nghị xin vua được ra chiến trường.
A. 3,2,1. B. 3,1,2. C. 1,3,2. D. 2,1,3.

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-27T07:07:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:08:39+00:00

  41 – A. khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.

  42 – D. Triều đình nhà Nguyễn tàn sát giáo sĩ Pháp và Tây Ban Nha.

  43 – D. Quyết tâm đánh Pháp của nhân dân Việt Nam.

  44 – C. Phong trào kháng chiến tuy lúc đầu diễn ra sôi nổi nhưng ngày càng lắng xuống.

  45 – C. Để thực hiện chiến lược phòng ngự.

  46 – D. Quân Pháp vấp phải phong trào kháng chiến mạnh mẽ của quân dân ta.

  47 – A. Đà Nẵng có nhiều giáo dân để ủng hộ khi Pháp đánh Đà Nẵng.

  48 – B. 3,1,2.

  0
  2021-10-27T07:09:07+00:00

  Câu 41:

  A. khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.

  Câu 42:

  D. Triều đình nhà Nguyễn tàn sát giáo sĩ Pháp và Tây Ban Nha.

  Câu 43:

  D. Quyết tâm đánh Pháp của nhân dân Việt Nam.

  Câu 44:

  C. Phong trào kháng chiến tuy lúc đầu diễn ra sôi nổi nhưng ngày càng lắng xuống.

  Câu 45:

  C. Để thực hiện chiến lược phòng ngự.

  Câu 46:

  B. Triều đình Huế tổ chức phản công mạnh mẽ liên tục ở mặt trận Đà Nẵng.

  Câu 47:

  D. Đà Nẳng là nơi tập trung chủ yếu quân chủ lực của triều đình Huế.

  Câu 48:

  B. 3,1,2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )