Câu 49 : Các khu công nghiệp, khu chế xuất đạt hiệu quá cao nhất ở nước ta tập trung ở vùng: A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Question

Câu 49 : Các khu công nghiệp, khu chế xuất đạt hiệu quá cao nhất ở nước ta tập trung ở vùng:
A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ. D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 50 : Việc phân loại các ngành công nghiệp thành công nghiệp nhẹ (nhóm A) và công nghiệp nặng (nhóm B) là căn cứ vào:
A. tính chất tác động đến đối tượng lao động.
B. tính chất sở hữu của sản phẩm.
C. công dụng kinh tế của sản phẩm.
D. nguồn gốc sản phẩm.
Câu 47 : Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng công nghiệp?
A. Có không gian rộng lớn, trong đó bao gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp…
B. Sản xuất mang tính hàng hoá đáp ứng nhu cầu trong và ngoài vùng.
C. Có một vài ngành công nghiệp chủ đạo.
D. Có sự tương đồng về điều kiện kinh tế – xã hội.
Câu 26 : Nhận định nào dưới đầy chưa chính xác về sản lượng một số sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta trong giai đoạn 2000-2015?
A. Sản lượng than tăng nhanh nhất nhưng không ổn định.
B. Sản lượng các sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng đều có xu hướng tăng.
C. Sản lượng dầu thô tăng chậm và thiếu ổn định.
D. Sản lượng điện tăng nhanh và liên tục.
giúp mình với ạ

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-31T17:06:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T17:08:37+00:00

    Khó thế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )