Câu 5: Chăn nuôi vật nuôi non cần chú ý điều gì? A. Các đặc điểm của vật nuôi non B. Các biện pháp nuôi dưỡng C. Các biện pháp chăm sóc D. Tất cả các

Question

Câu 5: Chăn nuôi vật nuôi non cần chú ý điều gì?
A. Các đặc điểm của vật nuôi non B. Các biện pháp nuôi dưỡng
C. Các biện pháp chăm sóc D. Tất cả các ý trên
Câu 6: Những biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi là ?
A. Chăm sóc từng loại vật nuôi B.Tiêm vắc xin đầy đủ
B. Cho ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng DTất cả các ý trên

in progress 0
Samantha 4 tuần 2021-07-11T00:44:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:46:21+00:00

  Câu 5: Chăn nuôi vật nuôi non cần chú ý điều gì?

  A. Các đặc điểm của vật nuôi non

  B. Các biện pháp nuôi dưỡng

  C. Các biện pháp chăm sóc

  D. Tất cả các ý trên

  Chăn nuôi vật nuôi non cần chú ý các đặc điểm , biển pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi tốt thì mới có lợi nhuận

  Câu 6: Những biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi là ?

  A. Chăm sóc từng loại vật nuôi

  B.Tiêm vắc xin đầy đủ

  C. Cho ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng

  D.Tất cả các ý trên

  Những biện pháp trị bệnh : Chăm sóc từng loại vật nuôi , tiêm vacxin , cho ăn uống (cái này trong SGK)

  0
  2021-07-11T00:46:26+00:00

  Câu 5: Chăn nuôi vật nuôi non cần chú ý điều gì?

  A. Các đặc điểm của vật nuôi non

  B. Các biện pháp nuôi dưỡng

  C. Các biện pháp chăm sóc

  D. Tất cả các ý trên.

  Giải thích: Vì vật nuôi non  có sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh, chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh và chức năng miễn dịch chưa tốt.

  Câu 6: Những biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi là ?

  A. Chăm sóc từng loại vật nuôi

  B.Tiêm vắc xin đầy đủ

  C. Cho ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng

  D. Tất cả các ý trên

  Giải thích: Mục III của SGK Công nghệ 7 Bài 46.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )