Câu 5 chọn phát biểu sai khi nói về động lượng A động lượng là một đại lượng vector B động lượng luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của

Question

Câu 5 chọn phát biểu sai khi nói về động lượng
A động lượng là một đại lượng vector
B động lượng luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật
C động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương
D động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-08-04T20:00:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:01:30+00:00

  Đáp án:

   Câu C 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-04T20:01:44+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 5 chọn phát biểu sai khi nói về động lượng

  A động lượng là một đại lượng vector

  B động lượng luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật

  C động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương

  D động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương

  xin hay nhất! :)))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )