Câu 5: Đại lượng nào sau đây không phải là thông số của một lượng khí? A. Thể tích. B. Áp suất. C. Nhiệt độ tuyệt đối. D. Khối lượng

Question

Câu 5: Đại lượng nào sau đây không phải là thông số của một lượng khí?
A. Thể tích. B. Áp suất. C. Nhiệt độ tuyệt đối. D. Khối lượng

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-10T22:50:45+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T22:51:54+00:00

  Đại lượng nào sau đây không phải là thông số của một lượng khí?

  A. Thể tích. B. Áp suất. C. Nhiệt độ tuyệt đối. D. Khối lượng

  Giải

  Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.

  0
  2021-10-10T22:51:57+00:00

  Đáp án:

     Câu 5: Đại lượng nào sau đây không phải là thông số của một lượng khí?

  A. Thể tích.

  B. Áp suất.

  C. Nhiệt độ tuyệt đối.

  D. Khối lượng

  Giải thích:

    Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )