câu 5 đất là gì ? nêu các thành phần và đọc điểm của đất?

Question

câu 5 đất là gì ? nêu các thành phần và đọc điểm của đất?

in progress 0
Daisy 2 tuần 2021-08-23T06:36:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:37:34+00:00

  đất là lớp vật chất mỏng,vụn,bở bao bạo trên bề mặt lục địa và đảo, đc đặc trưng bở độ phì nhiêu.

  thành phần

  -đá mẹ

  -khí hậu

  -sinh vật

  -địa hình, thời gian và con người

  đặc điểm

  -chua

  -nghèo mùn

  -nhiều sét(đất sét)

  0
  2021-08-23T06:37:55+00:00

  Đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc chưng bởi độ phì gọi là lớp đất. 

  -Thành phần của đất gồm có đá phong hóa và chất hữu cơ, nước và không khí.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )