Câu 5: Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3 (xúc tác là MnO2), NaNO3, H2¬O2 (có số mol bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ

Question

Câu 5: Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3 (xúc tác là MnO2), NaNO3, H2¬O2 (có số mol bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ A. KMnO4¬. B. KClO3. C. NaNO2. D. H2O2.

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-11-10T20:50:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:51:37+00:00

  Đáp án

  $B$

  Giải thích các bước giải

  Xét 1 mol các chất $KMnO_4, KClO_3, NaNO_3, H_2O_2$

  $2KMnO_4 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow K_2MnO_4+ MnO_2+ O_2$ 

  → Tạo $0,5 mol \, \, O_2$

  $2KClO_3 \buildrel{{MnO_2, t^o}}\over\longrightarrow 2KCl+ 3O_2$ 

  → Tạo $1,5 mol \, \, O_2$

  $2NaNO_3 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow 2NaNO_2+ O_2$ 

  → Tạo $0,5 mol \, \, O_2$

  $2H_2O_2 \buildrel{{MnO_2, t^o}}\over\longrightarrow 2H_2O+ O_2$

  → Tạo $0,5 \, \, mol O_2$

  => Chọn $B$

  0
  2021-11-10T20:51:54+00:00

  Câu 5: Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3 (xúc tác là MnO2), NaNO3, H2¬O2 (có số mol bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ

  A. KMnO4.

  B. KClO3.

  C. NaNO2.

  D. H2O2.

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )