Câu 5: Hệ thống cung cấp nước trong nhà có một bồn chứa nước hình trụ được đặt thẳng đứng trên cao. Tiết diện đáy của bồn chứa là 0,8 m². Bồn chứa đầy

Question

Câu 5: Hệ thống cung cấp nước trong nhà có một bồn chứa nước hình trụ được đặt thẳng đứng trên cao. Tiết diện đáy của bồn chứa là 0,8 m². Bồn chứa đầy nước, thể tích nước trong bồn là 1200 lít. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m³. Khi nước trong hệ thống chưa chảy, tính:
a/ Áp suất do nước tác dụng lên đáy bồn
b/ Áp suất do nước tác dụng lên 1 điểm cách đáy bồn 50 cm ?
c/ Áp suất do nước tác dụng tại vị trí gắn vòi nước thấp hơn đấy bồn 10 m ?

in progress 0
Maria 4 tháng 2021-08-17T13:00:45+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:01:53+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.p = 15000N/{m^2}\\
  b.p’ = 10000N/{m^2}\\
  c.p” = 115000N/{m^2}
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Độ cao của nước là:

  \(\begin{array}{l}
  V = Sh\\
   \Rightarrow h = \dfrac{V}{S} = \dfrac{{1,2}}{{0,8}} = 1,5m
  \end{array}\)

  Áp suất nước tác dụng lên đáy bồn là:

  \(p = dh = 10000.1,5 = 15000N/{m^2}\)

  b.

  Độ cao cột nước lúc này là:

  \(h’ = h – 0,5 = 1,5 – 0,5 = 1m\)

  Áp suất nước tác dụng là:

  \(p’ = dh’ = 10000.1 = 10000N/{m^2}\)

  c.

  Độ cao cột nước lúc này là:

  \(h” = h + 10 = 1,5 + 10 = 11,5m\)

  Áp suất nước tác dụng là:

  \(p” = dh” = 10000.11,5 = 115000N/{m^2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )