Câu 5: Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành ván. Đun nóng các ván mỡ tan chảy. Nếu đun quá lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn câu đ

Question

Câu 5: Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành ván. Đun nóng các ván mỡ tan chảy. Nếu đun quá
lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn câu đúng
A. Khi trời lạnh mỡ đóng thành ván là hiện tượng vật lý
B. Đun nóng mỡ bị cháy đen là hiện tượng vật lý
C. Mỡ tan chảy khi đun nóng là hiện tượng hóa học
D. Không có hiện tượng xảy ra

in progress 0
Josephine 3 tuần 2021-11-24T19:25:09+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:26:09+00:00

  A. Khi trời lạnh mỡ đóng thành ván là hiện tượng vật lý 

  câu A đúng vì đúng với sự nở vì nhiệt của các chất

  B sai vì có chất mới sinh ra nên là htg hóa học

  C sai vì là htg vật lý

  D sai

   

  0
  2021-11-24T19:27:03+00:00

  Câu 5: Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành ván. Đun nóng các ván mỡ tan chảy. Nếu đun quá lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn câu đúng

  A. Khi trời lạnh mỡ đóng thành ván là hiện tượng vật lý

  B. Đun nóng mỡ bị cháy đen là hiện tượng vật lý

  C. Mỡ tan chảy khi đun nóng là hiện tượng hóa học

  D. Không có hiện tượng xảy ra

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )