Câu 5 năm 968 đinh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế đặt quốc hiệu là A đại cồ việt B Đại Việt C đại ngu D Việt Nam

Question

Câu 5 năm 968 đinh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế đặt quốc hiệu là
A đại cồ việt
B Đại Việt
C đại ngu
D Việt Nam

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-08-20T03:36:56+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-20T03:38:42+00:00

    a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )