Câu 5. Trong các đặc điểm sau: (1) Thành phần tế bào mỏng, không có lớp cutin bề mặt. (2) Thành tế bào dày. (3) Chỉ có một không bào trung tâm lớn. (4

Question

Câu 5. Trong các đặc điểm sau:
(1) Thành phần tế bào mỏng, không có lớp cutin bề mặt.
(2) Thành tế bào dày.
(3) Chỉ có một không bào trung tâm lớn.
(4) Áp suất thẩm thấu lớn.
Tế bào lông hút ở rễ cây có bao nhiêu đặc điểm?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-10T20:06:25+00:00 2 Answers 252 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T20:07:52+00:00

  Câu 5. Trong các đặc điểm sau:

  (1) Thành phần tế bào mỏng, không có lớp cutin bề mặt.

  (2) Thành tế bào dày.

  (3) Chỉ có một không bào trung tâm lớn.

  (4) Áp suất thẩm thấu lớn.

  Tế bào lông hút ở rễ cây có bao nhiêu đặc điểm?

  A. 1.

  B. 2.

  C. 3.

  D. 4.

  100% đúng á !

  Cho mk 5sao, cảm ơn và Câu trả lời hay nhất nhé !

  Chúc bạn học tốt !

  0
  2021-10-10T20:08:18+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

  Tế bào lông hút ở rễ cây có đặc điểm:

  + Thành phần tế bào mỏng, không có lớp cutin bề mặt.

  + Chỉ có một không bào trung tâm lớn.

  + Áp suất thẩm thấu lớn.

  2. sai vì thành tế bào lông hút ở rễ mỏng tạo điều kiện cho nước vào tron tế bào dễ dàng

  Chọn C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )