Câu 5. Trong các phép toán sau, phép toán nào cho kết quả đúng: A. 14/5=2; B. 14 mod 5 = 4; C. 14 div 5 = 4; D. 28/6=4;

Question

Câu 5. Trong các phép toán sau, phép toán nào cho kết quả đúng:
A. 14/5=2; B. 14 mod 5 = 4; C. 14 div 5 = 4; D. 28/6=4;

in progress 0
Arya 4 tháng 2021-08-16T04:30:29+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:31:45+00:00

  Trong các phép toán sau, phép toán nào cho kết quả đúng:

      A. 14/5=2; B. 14 mod 5 = 4; C. 14 div 5 = 4; D. 28/6=4;

  14 chia lấy phần dư với 5 được 4- đúng 

  0
  2021-08-16T04:32:09+00:00

  câu b nha
  giải thích: mod là chia lấy số dư . 14 chia 5 ta dư 4 => 14 mod 5=4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )