câu 5) vì sao khởi nghĩa Lam sơn dành thắng lợi câu 6) ý nghĩa lịch sử thời lam sơn

Question

câu 5) vì sao khởi nghĩa Lam sơn dành thắng lợi
câu 6) ý nghĩa lịch sử thời lam sơn

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-10-13T05:09:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:11:01+00:00

  – Nguyên nhân:

   + Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc tự do cho đất nước.

   + Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc KN, ủng hộ, tiếp tế lương thực, gia nhập nghĩa quân.

  – Ý nghĩa:

  + Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

  + Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc-thời Lê Sơ.

  0
  2021-10-13T05:11:47+00:00

  Câu 5:

  -Nguyên nhân khởi nghĩa Lam Sơn dành thắng lợi:

   +Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân đánh giặc.

   +Nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân ủng hộ.

   +Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến đánh giặc, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

   +Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn trãi… đưa ra những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, bt kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.

  Câu 6:

  -Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

  -Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam – thời Lê sơ.

  -Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )