Câu 6: biết x+7-135-(135+89).số x bằng A. -96 b) -82 C. -98 d.96 Câu 7: một Lớp Học Có 24 Hs Nam Và 28 Hs Nữ.

Question

Câu 6: biết x+7-135-(135+89).số x bằng
A. -96 b) -82
C. -98 d.96
Câu 7: một Lớp Học Có 24 Hs Nam Và 28 Hs Nữ. Số Hs Nữ Chiếm Bao Nhiêu Hs Nam Của Lớp?
A. 6/7 B.7/13 C. 6/13 D. 7/6

in progress 0
Melody 2 tuần 2021-08-28T07:31:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:33:13+00:00

  Câu 6: biết x+7-135-(135+89).số x bằng ( câu này thiếu rồi bạn bạn)

  A. -96                     b) -82

  C. -98                      d.96

  Câu 7: một Lớp Học Có 24 Hs Nam Và 28 Hs Nữ. Số Hs Nữ Chiếm Bao Nhiêu Hs Nam Của Lớp?

  A. 6/7                    B.7/13

  C. 6/13                  D. 7/6

  Chúc bạn học tốt và thành công trong cuộc sống

  0
  2021-08-28T07:33:13+00:00

  Bạn tham khảo : 

  Câu $6$ thiếu đề nhé .

  Câu $7$ 

  Số học sinh nữ chiếm số học sinh nam là :

  $24 : 28 = \dfrac{24}{28} =\dfrac{7}{6}$

  Vậy chọn $D$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )