Câu 6. Chính thái độ nhượng bộ phát xít của Anh, Pháp và chính sách biệt lập của giới cầm quyền Mĩ đã * 4 điểm A. làm phe phát xít từ bỏ dã tâm gây ch

Question

Câu 6. Chính thái độ nhượng bộ phát xít của Anh, Pháp và chính sách biệt lập của giới cầm quyền Mĩ đã *
4 điểm
A. làm phe phát xít từ bỏ dã tâm gây chiến tranh xâm lược.
B. tạo điều kiện để các nước phát xít liên minh với nhau.
C. tạo điều kiện để phe phát xít gây chiến tranh xâm lược.
D. tạo điều kiện để phe phát xít tấn công xâm lược Liên Xô.
Câu 7. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của *
4 điểm
A. đế quốc Anh, Pháp, Mĩ.
B.hệ thống tư bản chủ nghĩa.
C. hệ thống xã hội chủ nghĩa.
D. phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản.
Câu 8. Trước thái độ ngang ngược của phe Trục, Liên Xô nhận định *
4 điểm
A. chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất.
B. chiến tranh đế quốc có nguy cơ bùng nổ sớm.
C. chính sách trung lập của Mĩ là nguy cơ chiến tranh.
D. việc Anh, Pháp thỏa hiệp phát xít là nguy cơ phát xít.
Câu 9. Giới cầm quyền các nước Anh, Pháp đã thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm *
4 điểm
A. đẩy phát xít sang tấn công Liên Xô.
B. tạo điều kiện để phát xít gây chiên tranh.
C. hi vọng có cơ hội tiếp tục bành trướng thuộc địa.
D. lợi dụng chiến tranh phát xít, buôn bán vũ khí.
Câu 10. Trong cuộc chiến tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng *
4 điểm
A. duy nhất tham gia trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
B. lãnh đạo nhân dân thuộc địa tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
C. trụ cột, quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
D. giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
Câu 11. Đỉnh cao nhất của chính sách dung túng, nhượng bộ, lôi kéo, phát xít mà các nước phương Tây đã thi hành từ đầu để chống lại Liên Xô là *
4 điểm
A. Anh, Pháp bỏ mặc cho Đức thôn tính Tiệp Khắc.
B. thỏa hiệp với các nước đế quốc ở Munich.
C.chính sách trung lập với các vấn đề bên ngoài của Mĩ.
D.“Hiệp ước Xô-Đức không xâm lược nhau” được kí kết.
Câu 12. Tháng 12/1941, chiến thắng nào của quân đội và nhân dân Liên Xô đã phá sản chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng” của Đức? *
4 điểm
A. Chiến thắng Leningrad.
B. Chiến thắng Moskva.
C. Chiến thắng Stalingrad.
D. Chiến thắng Kursk.
Câu 13. Sự kiện nào đã đưa tới việc Mĩ từ bỏ Chính sách trung lập và tuyên chiến với chủ nghĩa phát xít? *
4 điểm
A. Quân Mĩ đánh bại quân Nhật trong trận Guadalcanal.
B. Chiến thắng của liên quân Anh – Mĩ ở El Alamein (Ai Cập).
C. Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng.
D. Phe Đồng minh chuyển sang tấn công trên khắp các mặt trận.
Câu 14. Ngày 1/1/1942, tại Washington, đại diện 26 quốc gia với trụ cột là các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã thành lập *
4 điểm
A. tổ chức Liên Hợp quốc.
B. liên minh các nước chống phát xít.
C. khối đồng minh chống phát xít.
D. liên quân các nước chống phát xít.

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-10-26T18:28:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:29:46+00:00

  C

  D

  B

  A

  0
  2021-10-26T18:30:13+00:00

  Câu 6 : C. tạo điều kiện để phe phát xít gây chiến tranh xâm lược.

  Câu 7 : D. phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản.

  Câu 8 : B. chiến tranh đế quốc có nguy cơ bùng nổ sớm.

  Câu 9 : A. duy nhất tham gia trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

  Câu 10 : D. giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

  Câu 11 : C.chính sách trung lập với các vấn đề bên ngoài của Mĩ.

  Câu 12 : A. Chiến thắng Leningrad.

  Câu 13 : C. Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng.

  Câu 14 : A. tổ chức Liên Hợp quốc.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )