Câu 6 cuộc khởi nghĩa của khúc thừa dụ nổ ra lợi dụng yếu điểm gì của địch A nhà đường suy sụp B vua đường băng hà C nội chiến xảy ra D hạn hán mất

Question

Câu 6 cuộc khởi nghĩa của khúc thừa dụ nổ ra lợi dụng yếu điểm gì của địch
A nhà đường suy sụp
B vua đường băng hà
C nội chiến xảy ra
D hạn hán mất mùa

in progress 0
Camila 3 tuần 2021-08-20T04:52:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:54:06+00:00

  Đáp án:

  Câu 6 cuộc khởi nghĩa của khúc thừa dụ nổ ra lợi dụng yếu điểm gì của địch

  A nhà đường suy sụp

  B vua đường băng hà

  C nội chiến xảy ra

  D hạn hán mất mùa

  0
  2021-08-20T04:54:33+00:00

  Đáp án: A – Nhà Đường suy sụp.

  Lợi dụng nhà Đường suy sụp, Khúc Thừa Dụ nổi dậy khởi nghĩa vào năm 563, sau đó, Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. Nhưng do sức yếu và kháng cự không nổi, một thời gian sau, Khúc Thừa Mĩ bị bắt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )