câu 6:Dẫn 1,008 lít hỗn hợp khí X gồm etilen và axetilen qua dung dịch brom lấy dư thấy cần dùng vừa hết 700 ml dung dịch brom 0,1M. a) Tính thể tích

Question

câu 6:Dẫn 1,008 lít hỗn hợp khí X gồm etilen và axetilen qua dung dịch brom lấy dư thấy cần dùng vừa hết 700 ml dung dịch brom 0,1M.
a) Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X ban đầu.
b) Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.
c) Tính % về khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.
d) Tính khối lượng sản phẩm thu được
Câu 7. Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 47,1 gam brombenzen
minhf cần gấp ngay nhá!!!

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-08-07T18:25:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:26:33+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  6)\\
  a)\\
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  {C_2}{H_2} + 2B{r_2} \to {C_2}{H_2}B{r_4}\\
  {n_{hh}} = \dfrac{{1,008}}{{22,4}} = 0,045\,mol\\
  {n_{B{r_2}}} = 0,7 \times 0,1 = 0,07\,mol\\
  hh:{C_2}{H_2}(a\,mol),{C_2}{H_4}(b\,mol)\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0,045\\
  2a + b = 0,07
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,025;b = 0,02\\
  {V_{{C_2}{H_2}}} = 0,025 \times 22,4 = 0,56l\\
  {V_{{C_2}{H_4}}} = 0,02 \times 22,4 = 4,48l\\
  b)\\
  \% {V_{{C_2}{H_2}}} = \dfrac{{0,56}}{{1,008}} \times 100\%  = 55,56\% \\
  \% {V_{{C_2}{H_4}}} = 100 – 55,56 = 44,44\% \\
  c)\\
  \% {m_{{C_2}{H_2}}} = \dfrac{{0,025 \times 26}}{{0,025 \times 26 + 0,02 \times 28}} \times 100\%  = 53,72\% \\
  \% {m_{{C_2}{H_4}}} = 100 – 53,72 = 46,28\% \\
  7)\\
  {C_6}{H_6} + B{r_2} \to {C_6}{H_5}Br + HBr\\
  {n_{{C_6}{H_5}Br}} = \dfrac{{47,1}}{{157}} = 0,3\,mol\\
  {n_{{C_6}{H_6}}} = {n_{{C_6}{H_5}Br}} = 0,3\,mol\\
  {m_{{C_6}{H_6}}} = 0,3 \times 78 = 23,4g
  \end{array}\)

   

  0
  2021-08-07T18:26:49+00:00

  Bạn xem hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )