Câu 6: Để chọn phần văn bản em thực hiện thao tác chuột nào sau đây: * 1 điểm B. Nháy đúp chuột. A. Nháy chuột. C. Nháy chuột phải. D. Kéo thả chuột.

Question

Câu 6: Để chọn phần văn bản em thực hiện thao tác chuột nào sau đây: *
1 điểm
B. Nháy đúp chuột.
A. Nháy chuột.
C. Nháy chuột phải.
D. Kéo thả chuột.
Câu 3: Để gõ được chữ tiếng việt có dấu, em phải khởi động chương trình gõ có tên là gì? *
1 điểm
. Mac OS
C. Unikey
B. Mac
A. Unicode
Câu 1: Nút bảng chọn Start thường nằm ở đâu trên màn hình nền? *
1 điểm
B. Góc trái bên trên.
A. Góc trái bên dưới.
D. Góc phải bên trên.
C. Góc phải bên dưới.
Câu 4: Để xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo, em sử dụng phím: *
1 điểm
B. Backspace
D. Insert
C. Spacebar
A. Delete
Câu 9: Sử dụng phím Backspace để xoá từ TRONG, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu? *
1 điểm
B. Ngay sau chữ T
D. Ngay sau chữ G
C. Ngay trước chữ G
A. Ngay trước chữ T
Câu 7: Em hãy cho biết từ Tin học 6 có bao nhiêu kí tự: *
1 điểm
D. 10
A. 7
C. 9
B. 8
Câu 8: Nếu đèn CAPS LOCK không được bật, em nhấn và giữ phím nào để khi gõ một phím chữ được một chữ hoa? *
1 điểm
C. Phím TAB
A. Phím ENTER
D. Phím SHIFT
B. Phím CAPS LOCK
Câu 10: Sử dụng phím Delete để xoá từ TRONG, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu? *
1 điểm
C. Ngay trước chữ G
B. Ngay sau chữ T
D. Ngay sau chữ G
A. Ngay trước chữ T
Câu 5: Để xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo, em sử dụng phím: *
1 điểm
D. Insert
B. Backspace
C. Spacebar
A. Delete
Câu 2: Để tắt máy tính hoàn toàn em chọn chế độ nào trong bảng chọn Start? *
1 điểm
A. Sleep
C. Lock off
B. Shut down
. Restart

in progress 0
Kylie 4 tháng 2021-08-19T00:09:28+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T00:11:17+00:00

  6. D

  3. C

  1. A

  4. B

  9. C

  7. C

  8. D

  10. A

  5. A

  2. B

  0
  2021-08-19T00:11:27+00:00

  6D 

  3C

  1A

  4B

  9C

  7B

  8D

  10A

  5B

  2B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )