Câu 6. Giải thích ngắn gọn các câu nói sau: Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.

Question

Câu 6. Giải thích ngắn gọn các câu nói sau:
Các vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
Hồ Chí Minh
Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Hồ Chí Minh

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-08-18T22:50:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:51:59+00:00

  Các vua Hùng đã có công dựng nước

  Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.

  Hồ Chí Minh

  ⇒ Một mặt Bác khẳng định và động viên quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện giữ vững độc lập tự do của Tổ quốc và muốn thực hiện được công việc thiêng liêng đó phải biết cùng nhau, tức là đoàn kết; lòng quyết tâm đó như là một lời hứa trước vong linh Quốc Tổ.

  Dân ta phải biết sử ta,

  Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

  Hồ Chí Minh

  ⇒ Bác Hồ dạy chúng ta phải học, phải hiểu, phải biết cho tường tận, cụ thể gốc tích lịch sử nước nhà Việt Nam. Đây không chỉ là lời kêu gọi mà còn là yêu cầu của Bác với toàn thể nhân dân Việt Nam mà cốt lõi là Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phải có quyết định rõ ràng làm cho toàn thể nhân dân Việt Nam mà đặc biệt là thế hệ học sinh phải hiểu rõ được lịch sử Việt Nam, bởi lẽ lịch sử là những gì thuộc về quá khứ nếu không có quá khứ sẽ không có hiện tại và tương lai. “Biết” quá khứ để rút kinh nghiệm mà vận dụng cho hiện tại và tương lai.

  0
  2021-08-18T22:52:08+00:00

  Ý nghĩa là: Các vua Hùng đã đấu tranh để bảo  vệ nước khỏi giặc . Còn chung phải học thật tốt để nâng cao đất nước và bảo vệ chúng 

  Ý nghĩa là: Khi được sinh ra phải biết cội nguồn của mình. Làm cho nhân dân ta lớn mạnh hơn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )