câu 6 không khí gồm những thành phần nào? Mỗi thành phần đó?

Question

câu 6 không khí gồm những thành phần nào? Mỗi thành phần đó?

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-23T06:33:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:35:04+00:00

  Không khí gồm 3 thành phần :

  78% khí nitơ

  21% khí ôxi

  1% hơi nước và các khí khác

  0
  2021-08-23T06:35:09+00:00

  Không khí gồm:78% là ni-tơ, 21% là ô-xi còn lại 1% là hơi nước

  CHÚC CẬU HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )