Câu 6 : Nêu các bước để tạo bảng trong văn bản,cách chèn thêm hàng hoặc cột trong bản ? Help milk với

Question

Câu 6 : Nêu các bước để tạo bảng trong văn bản,cách chèn thêm hàng hoặc cột trong bản ? Help milk với

in progress 0
Alaia 4 tháng 2021-08-09T02:58:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:59:57+00:00

  ** tạo bảng 

  cách 1- table → insert →table 

              – chọ số cột trong ô number of  columns 

             – chọn số hàng trong number of rown 

  cách 2 chọn nút lệnh trên thanh công cụ table  

            nhấn giữ chuột trái và kéo thả chuột để chọn hàng , cột  

  ** thêm hàng

   cách 1           

  b1  di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng ( cột ngoài cuối cùng)           

   b2 enter

  cách 2 

  di chuyển con trỏ tới ô cuối cùng của văn bản nhấn phím tab 

  ** thêm cột

  b1 đưa con trỏ soạn thảo vào 1 ô chọn table → insert →columns to the left ( cột bên trái ) hoặc ( columns to the right ( cột bên phải)

  0
  2021-08-09T03:00:06+00:00

  Thêm cột:

  – Bạn click chuột phải vào 1 ô bất kỳ gần cột muốn thêm rồi chọn Insert >  Insert Columns to the Left, cột mới sẽ xuất hiện ở bên trái.Muốn thêm cột nằm bên phải bạn chọn Insert Columns to the Right 

  Thêm hàng:

  – Bạn click chuột vào ô cạnh hàng muốn tạo chọn Insert > Insert Rows Above, hàng ngay lập tức sẽ chèn ngay phía trên. Chọn Insert Rows Above nếu muốn chèn hàng phía dưới.

  Tạo bảng:

  Dưới hình

  cau-6-neu-cac-buoc-de-tao-bang-trong-van-ban-cach-chen-them-hang-hoac-cot-trong-ban-help-milk-vo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )