Câu 6. Nếu Viện Kiểm sát ra quyết định không phê chuẩn lệnh bắt người thì A. người bị bắt phải được trả tự do ngay. B. người bị bắt phải được xem xét

Question

Câu 6. Nếu Viện Kiểm sát ra quyết định không phê chuẩn lệnh bắt người thì
A. người bị bắt phải được trả tự do ngay.
B. người bị bắt phải được xem xét để trả tự do.
C. người bị bắt phải được bồi thường trước khi được trả tự do.
D. người bị bắt phải chờ không quá 12 giờ để được trả tự do.

in progress 0
Mary 4 tuần 2021-09-06T08:12:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T08:13:48+00:00

  Câu 6. Nếu Viện Kiểm sát ra quyết định không phê chuẩn lệnh bắt người thì người bị bắt phải được xem xét để trả tự do.

  Đáp án B

  0
  2021-09-06T08:14:10+00:00

  a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )