Câu 6: Nhiệt tỏa ra khi đốt cháy khí axetilen (C2H2) trong khí Oxi có thể lên đến 3000oC. Vì vậy, khi cần cắt, phá các con tàu bị hư hỏng để tận dụng

Question

Câu 6: Nhiệt tỏa ra khi đốt cháy khí axetilen (C2H2) trong khí Oxi có thể lên đến 3000oC. Vì vậy, khi cần cắt, phá các con tàu bị hư hỏng để tận dụng sắt thép, người ta dùng đèn xì Oxi – axetilen.
a) Viết PTHH của phản ứng giữa axetilen và khí oxi.
b) Tính thể tích khí oxi cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn 5,6lit khí axetilen.
Biết các thể tích khí đều đo ở đktc.

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-09T04:50:26+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T04:51:27+00:00

  Đáp án:

   b) 14l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2{C_2}{H_2} + 5{O_2} \to 4C{O_2} + 2{H_2}O\\
  b)\\
  n{C_2}{H_2} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\,mol\\
  n{O_2} = 0,25 \times 2,5 = 0,625\,mol\\
  V{O_2} = n \times 22,4 = 0,625 \times 22,4 = 14l
  \end{array}\)

  0
  2021-10-09T04:52:00+00:00

  Đáp án:

     

  Giải thích các bước giải:

  PTHH:

  2C2H2 + 5O2  2H2O + 4CO2

  Số mol C2H2 cần đốt cháy là:

  1 : 22,4 = 0,05 (mol)

  Theo PTHH, số mol O2 cần dùng là:

  0,05 : 2 . 5 = 0,125 (mol)

  Thể tích O2 cần dùng là:

  0,125 . 22,4 = 2,8 (l)

  Thể tích không khí cần dùng là:

  2,8 . 5 = 14 (l)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )