Câu 6: Những câu văn nào dưới đây dùng không đúng quan hệ từ? A. Đất có chất màu vì nuôi cây lớn. B. Nếu chất màu của đất không có nước vận chuyển

Question

Câu 6: Những câu văn nào dưới đây dùng không đúng quan hệ từ?
A. Đất có chất màu vì nuôi cây lớn.
B. Nếu chất màu của đất không có nước vận chuyển thì cây không thể lớn được.
C. Nhà nước ta đánh giá cao những hoạt động của nhân dân và thiếu nhi nước ta ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các nước bị thiên tai.
D.Thắng gầy nhưng rất khoẻ.
Câu 10: Kết hợp nào sau đây không phải là một từ?
A. cao lớn B. mát rượi C. thẳng tắp D. màu xanh
Câu 12: Cho câu: Dưới tầng đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng.
Bộ phận chủ ngữ trong câu trên là:
A. tầng đáy rừng B. những chùm thảo quả
C. những chùm thảo quả đỏ chon chót
D. những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng.

in progress 0
Valerie 4 tuần 2021-07-08T20:01:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:02:38+00:00

  Câu 6: Những câu văn nào dưới đây dùng không đúng quan hệ từ?

  Đáp án A

  Giải thích:

  Vì trong câu A cần dùng quan hệ từ và.

  Câu 10: Kết hợp nào sau đây không phải là một từ?

  Đáp án: A

  Vì từ cao lớn được ghép bởi hai từ có nghĩa.

  Câu 12: Cho câu: Dưới tầng đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng. Bộ phận chủ ngữ trong câu trên là:

  Đáp án: B

  Vì Câu A là trạng ngữ.

  Câu C là: chủ ngữ và một phần vị ngữ.

  Câu D là: chủ ngữ và vị ngữ

  ⇒ Chọn câu B là chủ ngữ.

  0
  2021-07-08T20:03:04+00:00

  Câu 6: Những câu văn nào dưới đây dùng không đúng quan hệ từ?

  Đáp án A

  Vì cần thay quan hệ từ và vào quan hệ từ vì.

  Câu 10: Kết hợp nào sau đây không phải là một từ?

  Đáp án: A

  Vì từ cao lớn là từ ghép.

  Câu 12: Cho câu: Dưới tầng đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng. Bộ phận chủ ngữ trong câu trên là:

  Đáp án: B

  Vì Câu B chỉ những chùm thảo quả

  Và những chùm thảo quả là vị ngữ trong câu trên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )