Câu 6. Nơron có chức năng gì ? A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh B. Tiếp nhận và xử lí các kích thích C. Trả lời các kích thích D. Tất cả các ph

Question

Câu 6. Nơron có chức năng gì ?
A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
B. Tiếp nhận và xử lí các kích thích
C. Trả lời các kích thích
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 7. Người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào não ?
A. 1 tỉ tế bào
B. 100 tỉ tế bào
C. 1000 tỉ tế bào
D. 10 tỉ tế bào
Câu 8. Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng ?
A. Không có khả năng phân chia
B. Không có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục
C. Có nhiều sợi trục
D. Có một sợi nhánh
Câu 9. Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron ?
A. Giữa các bao miêlin
B. Đầu sợi nhánh
C. Cuối sợi trục
D. Thân nơron
Câu 10. Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não ?
A. Bài tiết nước tiểu
B. Co bóp dạ dày
C. Dãn mạch máu dưới da
D. Co đồng tử

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-10-05T09:11:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:12:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 6. Nơron có chức năng gì ?
  A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
  B. Tiếp nhận và xử lí các kích thích
  C. Trả lời các kích thích
  D. Tất cả các phương án còn lại
  Câu 7. Người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào não ?
  A. 1 tỉ tế bào
  B. 100 tỉ tế bào
  C. 1000 tỉ tế bào
  D. 10 tỉ tế bào
  Câu 8. Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng ?
  A. Không có khả năng phân chia
  B. Không có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục
  C. Có nhiều sợi trục
  D. Có một sợi nhánh
  Câu 9. Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron ?
  A. Giữa các bao miêlin
  B. Đầu sợi nhánh
  C. Cuối sợi trục
  D. Thân nơron
  Câu 10. Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não ?
  A. Bài tiết nước tiểu
  B. Co bóp dạ dày
  C. Dãn mạch máu dưới da
  D. Co đồng tử

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

  0
  2021-10-05T09:12:41+00:00

  Đáp án:

  6. A7. C8. A9. C10. Một

   đúng 100% nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )