Câu 6: Quá trình nào làm khí oxi và cacbonic trong không khí luôn ổn định? a. Hô hấp b. Quang hợp c. Thoát hơi nước d. Vận chuyển nước trong thân câ

Question

Câu 6: Quá trình nào làm khí oxi và cacbonic trong không khí luôn ổn định?

a. Hô hấp
b. Quang hợp
c. Thoát hơi nước
d. Vận chuyển nước trong thân cây
Câu 7: Ngành hạt kín được chia ra thành những lớp nào:
a. Dương xỉ cổ và hạt trần b. Lớp 2 lá mầm và lớp 3 lá mầm
c. Lớp 1 lá mầm và lớp 3 lá mầm d. Lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm
Câu 8: Đâu là loại quả thịt:
a. Quả chò b. Quả đu đủ
c. Quả bông d. Quả thìa là

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-07-10T11:44:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:45:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   6. B
  (Quá trình quang hợp của cây hấp thụ khí cacbonic và thải ra khí oxoxxi)

  7. D
  (Lớp 1 là mầm và lớp 2 lá mầm)

  8. B

  (Các quả: Chò, Bông, Thìa là thuộc lạo quả khô. Riêng đu đủ thuộc nhóm khô không nẻ, khi chín, mềm, vỏ dày, bên trong chứa đầy thịt quả)

  0
  2021-07-10T11:45:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 6:

  b. Quang hợp

  (Quang hợp của cây giúp tạo ra khí ôxi)

  Câu 7:

  d. Lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm

  Câu 8:

  b. Quả đu đủ

  (ngoài ra còn có quả mơ, quả chanh, quả cà chua, quả táo ta,…)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )