Câu 6: Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của xương ngắn ? A. Mô xương cứng B. Mô xương xốp C. Khoang xương D. Tất cả các phươ

Question

Câu 6: Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của xương ngắn ?
A. Mô xương cứng
B. Mô xương xốp
C. Khoang xương
D. Tất cả các phương án đưa ra
Hiển thị đáp án
Câu 7: Thành phần cấu tạo của xương
A. Chủ yếu là chất hữu cơ (cốt giao)
B. Chủ yếu là chất vô cơ (muối khoáng)
C. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao không đổi
D. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao thay đổi theo độ tuổi
Hiển thị đáp án
Câu 8: Xương có tính chất gì:
A. Mềm dẻo
B. Vững chắc
C. Đàn hồi và vững chắc
D. Mềm dẻo và vững chắc
Hiển thị đáp án
Câu 9: Trong xương dài, vai trò phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào dưới đây?
A. Mô xương cứng
B. Mô xương xốp
C. Sụn bọc đầu xương
D. Màng xương
Hiển thị đáp án
Câu 10: Ở xương dài, màng xương có chức năng gì ?
A. Giúp giảm ma sát khi chuyển động
B. Giúp xương dài ra
C. Giúp xương phát triển to về bề ngang.
D. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-09-29T03:58:08+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T03:59:31+00:00

  Đáp án:

   6c

  7d

  8d

  9b

  10c

  Giải thích các bước giải:

   cho mk hay nhất nha !

  0
  2021-09-29T04:00:06+00:00

  Đáp án:

  6.C. Khoang xương

  7.D. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao thay đổi theo độ tuổi 

  8.D. Mềm dẻo và vững chắc

  9.B. Mô xương xốp

  10.C. Giúp xương phát triển to về bề ngang

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )