Câu 6: Trường em phát động cuộc thi vẽ tranh về tình bạn giữa nhân dân ta và nhân dân Cuba. Các bạn học sinh đã có rất nhiều bức tranh đẹp về tình c

Question

Câu 6: Trường em phát động cuộc thi vẽ tranh về tình bạn giữa nhân dân ta và nhân dân Cuba. Các bạn học sinh đã có rất nhiều bức tranh đẹp về tình cảm giữa hai dân tộc anh em.
Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn? (0,5 điểm)
A.Thể hiện lòng yêu thương con người với nhân dân Cuba.
B.Tình bạn bè thân thiện giữa nhân dân ta với nhân dân Cuba.
C.Tình đoàn kết tương trợ giữa hai nước.
D.Sự tôn trọng và học hỏi dân tộc khác.
Câu 7: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là:
A. những cách ứng xử phổ biến hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
B. những tư tưởng, đức tính hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
C. những đức tính, lối sống hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
D. những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 8: Hợp tác phải dựa trên cở sở:
A. một bên phải được lợi.
B. bình đẳng cùng có lợi.
C. phần đóng góp phải bằng nhau.
D. tự nguyện và chấp nhận thua thiệt.
Câu 9: Biểu hiện nào sau đây trái với chí công vô tư?
A. Không hi sinh lợi ích tập thể vì quyền lợi cá nhân.
B. Tòa án xét xử đúng người đúng tội.
C. Luôn tính toán so đo thiệt hơn khi tham gia các hoạt động tập thể.
D. Không ưu tiên người thân quen khi giải quyết công việc.
Câu 10: Trường hợp nào sau đây là biểu hiện của việc thực hiện tốt tính dân chủ?
A.Đại biểu quốc hội chất vấn các thành viên chính phủ.
B.Không đi bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân.
C.Phát hiện nhưng không tố giác tội phạm.
D.Ngại không dám phát biểu trong cuộc họp.
Câu 11:Cô giáo cho đề cương ôn tập môn GDCD HK I. Dũng họp tổ và đưa ra một số phương án để ôn tập cho tốt. Em là thành viên trong tổ em sẽ chọn phương án nào phù hợp?
A. Mỗi người làm 1 câu sau đó trao đổi với nhau đỡ mất thời gian.
B. Tất cả mọi người đều phải làm đề cương.
C. Một mình Dũng sẽ làm tất cả đề cương và phô tô cho cả nhóm.
D. Dựa vào đề cương cả nhóm đánh dấu vào sách giáo khoa.
Câu 12: An thường tâm sự với các bạn: “Tớ thấy nước mình thường hay hợp tác với các nước XHCN, còn các nước tư bản phát triển trên thế giới thì không chú trọng hợp tác nên mãi nghèo…”. Em sẽ chọn cách nào dưới đây để giải thích cho An hiểu?
A. Nước ta chưa chú trọng vấn đề hợp tác quốc tế, vẫn tồn tại cơ chế đóng cửa trong quan hệ hợp tác.
B. Nhà nước chú trọng các đối tác truyền thống lâu đời để phát triển KHKT.
C. Hợp tác để đẩy lùi những vấn đề như: Sự bùng nổ dân số, khắc khục đói nghèo…
D. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc hợp tác với các nước XHCN, các nước trong khu vực và trên thế giới.

in progress 0
Reagan 1 tháng 2021-08-12T07:34:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:36:39+00:00

  6.B

  7.C

  8.B

  9.C

  10.A

  11.B

  12.D

  0
  2021-08-12T07:36:47+00:00

  Câu 6:B
  Câu 7:C
  Câu 8:B
  Câu 9:C
  Câu 10:A
  Câu 11: A
  Câu 12:D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )