Câu 6 : Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại tập trung chủ yếu ở miền Đông? Không sao chép mạng.

Question

Câu 6 : Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại tập trung chủ yếu ở miền Đông?
Không sao chép mạng.

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2021-07-13T03:22:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-13T03:24:03+00:00

    Nông nghiệp Trung Quốc tâp trung ở miền đông vì đây là vùng có điều kiện tự nhiên cũng như điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp. Cụ thể đó là:

    Thuận lợi về điều kiện tự nhiên: Đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu cận nhiệt và ôn đới gió mùa,…

    Thuận lợi về kiện kinh tế-xã hội: Dân cư đông đúc, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, thị trường tiêu thụ lớn; dông dân, công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm phát triển, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển, sự hỗ trợ của công nghiệp,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )