Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 8,1 gam nhôm trong 6,72 lít khí oxi thu được m gam nhôm oxit? a. Chất nào dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? b. Tính m? c.

Question

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 8,1 gam nhôm trong 6,72 lít khí oxi thu được m gam nhôm oxit?
a. Chất nào dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?
b. Tính m?
c. Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế được lượng oxi nói trên?
d. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để điều chế được lượng oxi nói trên?
Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam nhôm trong 6,72 lít khí oxi thu được m gam nhôm oxit?
a. Chất nào dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?
b. Tính m?
c. Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế được lượng oxi nói trên?
d. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để điều chế được lượng oxi nói trên?

in progress 0
Remi 7 ngày 2021-12-04T07:25:10+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:26:26+00:00

  Câu 7.

  4Al + 3O2 ==nhiệt độ===> 2Al2O3

  0,3……0,225…………………………..0,15

  nAl= 8,1/27= 0,3 (mol)

  nO2= 6,72/22,4= 0,3 (mol)

  a) Tỉ số: 0,3/4 <  0,3/3

  ==> O2 dư ==> nO2 dư= 0,3-0,225= 0,075 (mol)

  ==> mO2 dư= 0,075×32= 2,4 (g)

  b) mAl2O3= 0,15×102= 15,3 (g)

  c) 2KMnO4 ==nhiệt độ==> K2MnO4 + MnO2 + O2

  0,45……………………………………………………………………………..0,225

  ==> mKMnO4= 0,45×158= 71,1 (g)

  d) 2KClO3 ==nhiệt độ==> 2KCl + 3O2

  0,15…………………………………………………. 0,225

  mKClO3= 0,15×122,5= 18,375 (g)

  Câu 8.

  4Al + 3O2 ==nhiệt độ===> 2Al2O3

  0,2………0,15………………………………   0,1

  nAl= 5,4/27= 0,2 (mol)

  nO2= 6,72/22,4= 0,3 (mol)

  a) Tỉ số: 0,2/4 <  0,3/3

  ==> O2 dư ==> nO2 dư= 0,3-0,15= 0,15 (mol)

  ==> mO2 dư= 0,15×32= 4,8 (g)

  b) mAl2O3= 0,1×102= 10,2 (g)

  c) 2KMnO4 ==nhiệt độ==> K2MnO4 + MnO2 + O2

  0,3……………………………………………………………………………..0,15

  ==> mKMnO4= 0,3×158= 47,4 (g)

  d) 2KClO3 ==nhiệt độ==> 2KCl + 3O2

  0,1…………………………………………………. 0,15

  mKClO3= 0,1×122,5= 12,25 (g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )