Câu 7: Hình thức dinh dưỡng của trai sông và một số loài thân mềm 2 mảnh vỏ có vai trò gì đối với môi trường nước? Giải thích. Câu 8: Theo em vì sao h

Question

Câu 7: Hình thức dinh dưỡng của trai sông và một số loài thân mềm 2 mảnh vỏ có vai trò gì đối
với môi trường nước? Giải thích.
Câu 8: Theo em vì sao hệ tuần hoàn ở châu chấu lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-10-28T13:39:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:40:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Câu 7:

  Dinh dưỡng của trai sông:

  Hai mép vạt áo phía sau cơ thể trai tạm gắn với nhau tạo nên ống hút nước và ống thoát nước. Động lực chính hút nước do 2 đôi tấm mệng phủ đầy lông luôn rung động tạo ra. Trai sông dinh dưỡng thụ động, lấy mồi ăn( thường là vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh) và ô-xi nhờ cơ chế lọc nước được trai sông hút vào.Nhờ cơ chế dinh dưỡng theo kiểu kút nước để lọc lấy vụn hữu cơ,động vật nguyên sinh và những động vật nhỏ khác mà trai sông có thể lọc nước

  Câu 8:

  – Hệ tuần hoàn thường có hai chức năng chính:

  + Phân phối chất dinh dưỡng đến các tế bào

  + Cung cấp oxi cho các tế bào.

  Ở châu chấu việc cung cấp ôxi do hệ thống ống khí đảm nhiệm. Hệ thống ống khí mang oxi đến tận các tế bào. Vì thế hệ tuần hoàn đơn giản đi và hệ thống ống khí phát triển hơn.

  0
  2021-10-28T13:41:01+00:00

  Câu 7:

  – Dinh dưỡng trai sông:

  + Hai mép vạt áo phía sau cơ thể trai tạm gắn với nhau tạo nên ống hút nước và ống thoát nước. Động lực chính hút nước do 2 đôi tấm mệng phủ đầy lông luôn rung động tạo ra. Trai sông dinh dưỡng thụ động, lấy mồi ăn( thường là vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh) và ô-xi nhờ cơ chế lọc nước được trai sông hút vào.Nhờ cơ chế dinh dưỡng theo kiểu kút nước để lọc lấy vụn hữu cơ,động vật nguyên sinh và những động vật nhỏ khác mà trai sông có thể lọc nước.

  Câu 8:

  – Vì do thông thường thì chức năng của hệ tuần hoàn là vận chuyển dinh dưỡng với oxi, nhưng ở châu chấu thì do hệ thống ống khí phát triển do đó việc vận chuyển oxi do hệ thống này đảm nhận. Vì vậy hệ tuần hoàn chỉ thực hiện duy nhất chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng nên nó có cấu tạo đơn giản 

  Cho mk câu trl hay nhất nhé.

  Chúc bạn hk tốt ><

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )