Câu 7: Một khối khí lí tưởng chuyển từ trạng thái 1 (4 atm, 6 lít, 293 K) sang trạng thái 2 (p, 4 lít, 239 K). Giá trị của p xấp xỉ gầ

Question

Câu 7: Một khối khí lí tưởng chuyển từ trạng thái 1 (4 atm, 6 lít, 293 K) sang trạng thái 2 (p, 4 lít, 239 K). Giá trị của p xấp xỉ gần bằng giá trị nào sau đây

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-13T18:06:04+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:07:21+00:00

  Đáp án:

   p = 4,9 atm

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng ta có:

  \[\frac{{p’V’}}{T} = \frac{{pV}}{T} \Leftrightarrow \frac{{p.4}}{{239}} = \frac{{4.6}}{{293}} \Rightarrow p = 4,9atm\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )