Câu 7 một lò xo có độ cứng k bằng 2000N/m có chiều dài tự nhiên là 20cm gắn vào lò xo treo thẳng đứng một bật có khối lượng là 8kg lấy g bằng 10m/s2 t

Question

Câu 7 một lò xo có độ cứng k bằng 2000N/m có chiều dài tự nhiên là 20cm gắn vào lò xo treo thẳng đứng một bật có khối lượng là 8kg lấy g bằng 10m/s2 tính
A trọng lượng của vật treo
B lực đàn hồi của lò xo
C độ biến dạng của lò xo
D chiều dài lúc sau của lò xo

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-08-13T13:35:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:37:22+00:00

  Đáp án:

  a.$P = 80N$

  b.${F_{dh}} = 80N$

  c.$\Delta l = 4cm$

  d. $l = 24cm$

  Giải thích các bước giải:

  a. Trọng lượng của vật treo là:

  $P = 10m = 10.8 = 80N$

  b. Lực đàn hồi của lò xo là:

  ${F_{dh}} = P = 80N$

  c. Độ biến dạng của lò xo là:

  ${F_{dh}} = k\Delta l \Rightarrow \Delta l = \dfrac{{{F_{dh}}}}{k} = \dfrac{{80}}{{2000}} = 0,04m = 4cm$

  d. Chiều dài của lò xo là:

   $l = {l_o} + \Delta l = 20 + 4 = 24cm$

  0
  2021-08-13T13:37:36+00:00

  Câu 7:

  Đáp án:

  a) `P=80N`

  b) `F_{dh}=80N`

  c) `Δl=4cm`

  d) `l=24cm`

  Giải:

  a) Trọng lượng vật treo:

  `P=mg=8.10=80` `(N)`

  b) Vì lực đàn hồi cân bằng với trọng lực nên

  `F_{dh}=P=80N`

  c) Độ biến dạng của lò xo:

  `F_{dh}=kΔl`

  ⇒ `Δl=\frac{F_{dh}}{k}=\frac{80}{2000}=0,04` `(m)` `=4cm`

  d) Chiều dài lúc sau của lò xo:

  `l=l_0+Δl=20+4=24` `(cm)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )