Câu 7: Một thủ tục trong Logo bắt đầu bằng từ ……….. và kết thúc bằng từ…………………. Câu 8: phần mềm Logo sử dụng lệnh: – Save để…………………………………………………………………

Question

Câu 7: Một thủ tục trong Logo bắt đầu bằng từ ……….. và kết thúc bằng từ………………….
Câu 8: phần mềm Logo sử dụng lệnh:
– Save để……………………………………………………………………………
– Load để:…………………………………………………………………………..
Câu 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.
Để nhập lời cho đoạn nhạc em nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời, sau đó nhấn tổ hợp phím………………………………….. và bắt đầu ghi lời dưới nốt nhạc đó.

in progress 0
Elliana 5 tháng 2021-07-15T11:26:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:27:40+00:00

  $\color{yellow}{Mango}$

  7

  Một thủ tục trong Logo bắt đầu bằng từ to và kết thúc bằng từ end

  8

  – Save để lưu

  – Load để tải lại trang

  9 Ở phần gì mình không biết nhé!!

  $#No copy$

  0
  2021-07-15T11:27:41+00:00

  Câu 7: Một thủ tục trong Logo bắt đầu bằng từ to và kết thúc bằng từ end

  Câu 8: phần mềm Logo sử dụng lệnh: – Save để lưu

  – Load để: tải lại trang

  Câu 9: Để nhập lời cho đoạn nhạc em nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl+L và bắt đầu ghi lời dưới nốt nhạc đó.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )