Câu 7 :một vật đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là : A. Trọng lực P của trái đất với lực ma sat F của mặt bàn

Question

Câu 7 :một vật đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là :
A. Trọng lực P của trái đất với lực ma sat F của mặt bàn
B. Trọng lực P của trái đất với lực đàn hồi
C. Trọng lực P của trái đất với phản lực N của mặt bàn
D. Lực ma sátF vơi pản lực N của mặt bàn
(Ai giúp mình với mình đang cần gấp lắm sáng nay mình thi rồi)

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-11-19T19:11:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:12:42+00:00

  Đáp án:

  A. Trọng lực P của Trái Đất vs lực ma sát F của mặt bàn

   

  Giải thích các bước giải:

   Đọc lại bài học , áp dụng=)))

  0
  2021-11-19T19:12:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:câu D

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )