Câu 8: Chọn câu đúng: A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó B. Kết quả lọc dữ liệu không sắp xếp lại dữ liệu

Question

Câu 8:
Chọn câu đúng:
A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó
B. Kết quả lọc dữ liệu không sắp xếp lại dữ liệu
C. Để lọc dữ liệu em chọn lệnh Filter
D. Tất cả câu trên đúng

in progress 0
Hadley 4 tháng 2021-08-16T05:02:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:03:57+00:00

  Đáp án là D.Tất cả câu trên đúng nha bạn 

  0
  2021-08-16T05:04:11+00:00

  D. Tất cả câu trên đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )