Câu 8. Có mấy vai trò nuôi thủy sản ? A. 2 B. 3 C.4 D. 5 Câu 9. Có mấy nguyên nhân sinh ra bệnh ? A. 2 B. 3 C.4 D. 5 Câu 10: Yếu tố là nguyên nhân nào

Question

Câu 8. Có mấy vai trò nuôi thủy sản ?
A. 2 B. 3 C.4 D. 5
Câu 9. Có mấy nguyên nhân sinh ra bệnh ?
A. 2 B. 3 C.4 D. 5
Câu 10: Yếu tố là nguyên nhân nào gây ra bệnh từ bên trong ?
ADi truyền B. Vi rút
C. Vi khuẩn D. Ký sinh trùng

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-07-11T00:42:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:43:34+00:00

  8-C

  *Giải thích: Có 4 vai trò đó là:

  – Cung cấp thực phẩm cho con người.
  – Làm thức ăn cho vật nuôi khác.
  – Hàng hóa xuất khẩu.
  – Làm sạch môi trường nướ

  9-A

  *Giải thích: Có 2 vai trò đó là:

  – Yếu tố bên trong

  – Yếu tố bên ngoài

  10-C

  *Giải thích:

  +KHi ta làm việc bừa bãi ko sạch sẽ vi khuẩn sẽ bám vào cơ thể gây ra bệnh từ bên trong.

  Chúc bạn học tốt!Nếu được cho mình xin CTLHN nha!

  0
  2021-07-11T00:43:39+00:00

  Câu 8. Có mấy vai trò nuôi thủy sản ?
  A. 2

  B. 3

  C. 4 ( làm sạch môi trường nước, hàng hoá xuất khẩu, cung cấp thực phẩm cho con người, làm thức ăn cho con vật nuôi khác)

  D. 5
  Câu 9. Có mấy nguyên nhân sinh ra bệnh ?
  A. 2 (yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong)

  B. 3

  C. 4

  D. 5
  Câu 10: Yếu tố là nguyên nhân nào gây ra bệnh từ bên trong ?
  A. Di truyền

  B. Vi rút

  C. Vi khuẩn ( vi khuẩn sẽ dễ bám vào người của chúng ta rồi gây ra các bạnh từ bên trong).

  D. Ký sinh trùng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )