Câu 8 dãy nguyên tử nào sau đây được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần A I Br Cl P B C N O F C Na Mg Al Si D O S Se Te

Question

Câu 8 dãy nguyên tử nào sau đây được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần
A I Br Cl P
B C N O F
C Na Mg Al Si
D O S Se Te

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-08-23T06:21:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:22:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  đáp án là d

  giải thích các bước giải

  dãy nguyên tử O S Se Te được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần

  ⇒  chọn d

  0
  2021-08-23T06:23:33+00:00

  Câu 8: Dãy nguyên tử nào sau đây được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần

  A. I-Br-Cl-P

  B. C-N-O-F

  C. Na-Mg-Al-Si

  D. O-S-Se-Te

  Đáp án: D

  Vì dãy nguyên tử O S Se Te được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )