Câu 8: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là …………

Question

Câu 8: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là …………

in progress 0
Melody 3 giờ 2021-09-07T12:51:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:52:42+00:00

  8 nhóm

  0
  2021-09-07T12:53:28+00:00

  Câu 8: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là 7 nhóm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )