Câu 8: Nước clo là: a) Hỗn hợp gồm các chất: Cl2 và HCl, HClO b) Hợp chất của: Cl2 và nước, HCl, HClO c) Hỗn hợp gồm các chất: Cl2 nước, HCl, HClO d)

Question

Câu 8: Nước clo là:
a) Hỗn hợp gồm các chất: Cl2 và HCl, HClO
b) Hợp chất của: Cl2 và nước, HCl, HClO
c) Hỗn hợp gồm các chất: Cl2 nước, HCl, HClO
d) Hỗn hợp gồm các chất: nước, HCl, HClO
Câu 9: Dạng thù hình của nguyên tố là:
9
a) Các hợp chất khác nhau của một nguyên tố hóa học
b) Các đơn chất khác nhau của cùng một nguyên tố hóa học.
c) Các nguyên tố có hình dạng khác nhau.
d) Các đơn chất có hình dạng khác nhau.
Câu 10: CO có tính chất:
a) Oxit axit, chất khí độc, có tính khử mạnh.
b) Chất khí không màu, rất độc, oxit bazơ.
c) Chất khí không màu, rất độc, oxit trung tính, có tính khử mạnh.
d) Chất khí, không màu, không mùi, có tính oxi hóa mạnh.
Câu 11: Trong các cặp chất sau, cặp nào có thể tác dụng với nhau:
a) KCl và Na2CO3 b) KCl và K2CO3
c) H2SO4 và NaHCO3 d) KOH và Na2CO3
Câu 12: Chất khí nào có khả năng tẩy trắng khi ẩm:
a) O2 b) Cl2 c) H2 d) CO2

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-10-28T21:16:50+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:18:17+00:00

  8: c

  9: b

  10: c

  11: c

  12: b

  0
  2021-10-28T21:18:33+00:00

  Bài làm:

  8. A

  9. C

  10. D

  11. B

  12. B

  CHO MIK 5 VOTE VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ. THANKS

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )