Cậu 8:thế nào là một quần xã sinh vật? Khi nào thì có sự cần bằng sinh học trong quẫn xã

Question

Cậu 8:thế nào là một quần xã sinh vật? Khi nào thì có sự cần bằng sinh học trong quẫn xã

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-10T07:55:46+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:56:52+00:00

  – Quần xã sinh vật là:
  + Tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau.
  + Cùng sống trong một không gian nhất định.
  + Các sinh vật có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất.

  – Sự cần bằng sinh học trong quần xã xảy ra khi: số lượng các loài trong một quần xã không còn cân bằng và ổn định.

   

  0
  2021-10-10T07:57:13+00:00

  Quần xã sinh vật là một tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất và do vậy, quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần xà thích nghi với môi trường sống của chúng
  cHúC bẠn hỌc TốT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )