Câu 9. (2đ) Một cần trục nâng một vật nặng 3000N lên cao 2m trong thời gian 12 giây. Tính công và công suất của cần trục.

Question

Câu 9. (2đ) Một cần trục nâng một vật nặng 3000N lên cao 2m trong thời gian 12 giây. Tính công và công suất của cần trục.

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-10T00:03:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T00:04:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   P = 3000N

  h = 2m

  t = 12s

   Công mà cần trục thực hiện: A = P.h = 3000.2 = 6000J

   Công suất của cần trục: p = A/t = 6000/12 = 500W

  0
  2021-10-10T00:05:15+00:00

  Đáp án:

   $A=6000J$

  $P=500W$

  Giải thích các bước giải:

   Công của cần trục là 

  $A=P.h = 3000.2 = 6000 J$

  Công suất của cần trục là 

  $P=\dfrac{A}{t} =\dfrac{6000}{12} =500W$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )