__Câu 9: Đốt nóng đỏ một sợi dây đồng rồi đưa vào bình khí Cl 2 thì xảy ra hiện tượng nào sau đây? A. Dây đồng không cháy B. Dây đồng cháy yếu rồi tắt

Question

__Câu 9: Đốt nóng đỏ một sợi dây đồng rồi đưa vào bình khí Cl 2 thì xảy ra hiện tượng nào sau đây?
A. Dây đồng không cháy B. Dây đồng cháy yếu rồi tắt ngay
C. Dây đồng cháy mạnh, có khói màu nâu và màu trắng.
D. Dây đồng cháy âm ỉ rất lâu
CÂU C ĐÚNG RỒI NHƯNG CHO MÌNH HỎI KHÓI TRẮNG VÀ KHÓI NÂU LÀ GÌ?

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-08T17:50:29+00:00 2 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:52:21+00:00

  Đáp án:

  _Câu 9: Đốt nóng đỏ một sợi dây đồng rồi đưa vào bình khí Cl 2 thì xảy ra hiện tượng nào sau đây?

  A. Dây đồng không cháy

  B. Dây đồng cháy yếu rồi tắt ngay

  C. Dây đồng cháy mạnh, có khói màu nâu và màu trắng.

  D. Dây đồng cháy âm ỉ rất lâu

  Giải thích các bước giải:

  Khí nâu là : $CuCl_{2}$ 

  Khí trắng là : $NaCl_{2}$ 

   

  0
  2021-10-08T17:52:22+00:00

   Khói trắng là :NH4Cl

  Khói nâu là :  là hợp chất của clo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )