Câu 9. Loài động vật nào được phân hóa thành 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi. * 10 điểm A.Tôm sông. B. Rươi. C. Châu chấu. D. Giun nhiều tơ. Câu 10. H

Question

Câu 9. Loài động vật nào được phân hóa thành 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi. *
10 điểm
A.Tôm sông.
B. Rươi.
C. Châu chấu.
D. Giun nhiều tơ.
Câu 10. Hình thức di chuyển nào dưới đây không có ở Châu Chấu? *
10 điểm
A. Bay.
B. Bò.
C. Bơi.
D. Nhảy bằng hai chân sau.
Câu 11: Động vật nào sau đây có 3 hình thức di chuyển? *
10 điểm
A. Gà Lôi.
B. Vượn.
C. Châu Chấu.
D. Kanguru.
Câu 12: Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da? *
10 điểm
A. Ếch Đồng.
B. Báo gấm
C. Chim Bồ Câu.
D. Thằn lằn bóng đuôi dài.
Câu 13: Động vật nào sau đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí? *
10 điểm
A. Thằn lằn.
B. Ếch đồng.
C. Chim Bồ câu.
D. Thỏ hoang.
Câu 14. Chim bồ câu có tập tính nuôi con như thế nào? *
10 điểm
A. Nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi cho con.
B. Nuôi con bằng sữa mẹ.
C. Chỉ nuôi con bằng cách mớm mồi cho con.
D. Con non tự đi kiếm mồi.
Câu 15: Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là? *
10 điểm
A. Phân đôi cơ thể và mọc chồi.
B. Tiếp hợp và phân đôi cơ thể.
C. Mọc chồi và tiếp hợp.
D. Ghép chồi và ghép cành.

in progress 0
Aaliyah 2 tuần 2021-07-12T10:23:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:24:33+00:00

  Câu 9:A

  chỉ có tôm vừa bơi vừa bò

  rươi số dưới cát,bùn nên ko bơi

  châu chấu số trên cạn nên ko bơi

  giun nhiều tơ dùng tơ để di chuyển.

  Câu 10:C.

  số trên cạn chắc chắn ko bơi

  Câu 11:C.

  chạy, nhảy,bay

  gà lôi: chỉ có chạy và bay

  vượn: đu cây

  kangaroo:nhảy bằng 2 chân 

  Câu 12. A

  các loài lưỡng cư đều có hô hấp qua da

  Câu 13. C

  tất cả các loài thuộc họ chim bay đều có hệ thống túi khí

  chim chạy qua phổi

  Câu 14.A

  ở bồ câu có điểm đặc biệt khác với các loài là có tập tính nuôi con non bằng sữa diều, lớn hơn thì mớm mồi.

  Câu 15.A

  ngoài ra còn có trinh sinh.

  vote 5* cùng ctlhn giúp mình nhé

  0
  2021-07-12T10:25:00+00:00

  Đáp án:

  Câu 9. Loài động vật nào được phân hóa thành 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi. * 10 điểm

  A.Tôm sông.

  B. Rươi.

  C. Châu chấu.

  D. Giun nhiều tơ.

  Câu 10. Hình thức di chuyển nào dưới đây không có ở Châu Chấu? * 10 điểm

  A. Bay.

  B. Bò.

  C. Bơi.

  D. Nhảy bằng hai chân sau.

  Câu 11: Động vật nào sau đây có 3 hình thức di chuyển? * 10 điểm

  A. Gà Lôi.

  B. Vượn.

  C. Châu Chấu.

  D. Kanguru.

  Câu 12: Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da? * 10 điểm

  A. Ếch Đồng.

  B. Báo gấm

  C. Chim Bồ Câu.

  D. Thằn lằn bóng đuôi dài.

  Câu 13: Động vật nào sau đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí? * 10 điểm

  A. Thằn lằn.

  B. Ếch đồng.

  C. Chim Bồ câu.

  D. Thỏ hoang.

  Câu 14. Chim bồ câu có tập tính nuôi con như thế nào? * 10 điểm

  A. Nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi cho con.

  B. Nuôi con bằng sữa mẹ.

  C. Chỉ nuôi con bằng cách mớm mồi cho con.

  D. Con non tự đi kiếm mồi.

  Câu 15: Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là? * 10 điểm

  A. Phân đôi cơ thể và mọc chồi.

  B. Tiếp hợp và phân đôi cơ thể.

  C. Mọc chồi và tiếp hợp.

  D. Ghép chồi và ghép cành.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )