Câu 9:Thế nào là một hệ sinh thái?cho ví dụvề hệ sinh thái và phân tích hệ sinh thái đótheo các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái?

Question

Câu 9:Thế nào là một hệ sinh thái?cho ví dụvề hệ sinh thái và phân tích hệ sinh thái đótheo các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái?

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-10T07:50:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:51:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định

  Ví dụ: Trong một khu rừng có nhiều cây lớn nhỏ khác nhau, các cây lớn đóng vai trò quan trọng là bảo vệ các cây nhỏ và động vật sống trong rừng. Động vật rừng ăn thực vật hoặc ăn thịt các loài động vật khác. Các sinh vật trong rừng phụ thuộc lẫn nhau và tác động với môi trường sống của chúng rất chặt chẽ tạo thành hệ sinh thái.

  – Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu sau:

  + Các thành phần vô sinh như đất đá, nước, thảm mục…

  + Sinh vật sản xuất là thực vật.

  + Sinh vật tiêu thụ gồm có động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.

  + Sinh vật phân giải như vi khuẩn, nâms 

  a

  0
  2021-10-10T07:52:02+00:00

  Đáp án: Bạn xem hình 

    Bài cô cho ghi trên lớp ạ

  Giải thích các bước giải:

   

  cau-9-the-nao-la-mot-he-sinh-thai-cho-vi-duve-he-sinh-thai-va-phan-tich-he-sinh-thai-dotheo-cac

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )