Câu 9 trên mặt phẳng nằm ngang một vật có khối lượng 8kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ đi được quãng đường 200m thì vận tốc lúc n

Question

Câu 9 trên mặt phẳng nằm ngang một vật có khối lượng 8kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ đi được quãng đường 200m thì vận tốc lúc này của vật là 10m/s lấy g bằng 10m/s2 hệ số ma sát giữa vật và mặt nằm ngang là 0,05
A tìm gia tốc của chuyển động
B tìm lực ma sát tác dụng vào vật
C tìm lực kéo tác dụng vào vật biết lực kéo có phương song song với mặt phẳng ngang

in progress 0
Sarah 4 tuần 2021-08-13T13:27:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:29:08+00:00

  Đáp án:

  a. a = 0,25m/s²

  b. Fms = 4N

  c. F = 6N 

  Giải thích các bước giải:

  a. Gia tốc của chuyển động là:

  $a = \dfrac{{{v^2} – {v_o}^2}}{{2s}} = \dfrac{{{{10}^2} – 0}}{{2.200}} = 0,25m/{s^2}$

  b. Lực ma sát tác dụng vào vật là:

  ${F_{ms}} = \mu mg = 0,05.8.10 = 4N$

  c. Lực kéo có độ lớn là:

   $ma = F – {F_{ms}} \Rightarrow F = ma + {F_{ms}} = 8.0,25 + 4 = 6N$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )